.

Dat betekent niet alleen dat ze voor de schoolgebouwen moeten zorgen, maar ook huizen voor de leraren moeten bouwen.

Het openbaar vervoer in Malawi: Niet goed, wel duur!

Het onderwijs in Malawi

Het onderwijs in Malawi wordt nationaal geregeld door het Ministerie van Onderwijs. Het werkt anders dan in Nederland. Zo is er geen kleuterschool en beginnen de kinderen vanaf de leeftijd van zes jaar gelijk op de lagere school. (Primary School)

Bijna ieder dorp (community) heeft zijn eigen lagere school. Dit omdat het ‘openbaar vervoer’ in Malawi zeer beperkt is. En het beschikbare openbare vervoer is bovendien erg duur.

Ook al wordt het onderwijs nationaal geregeld, de community is eigenaar van de lagere school. Dat betekent niet alleen dat ze voor de schoolgebouwen moeten zorgen, maar ook huizen voor de leraren moeten bouwen. Pas als hieraan is voldaan kan er  een verzoek voor leraren worden ingediend bij het ministerie.

Het lagere schoolonderwijs bestaat uit acht klassen, standaard één tot standaard acht. Aan het eind van de achtste klas wordt de lagere school afgesloten met een landelijke test. Net als bij ons bepaalt deze uitslag naar welk vervolgonderwijs je kunt. Dit vervolgonderwijs (secondary school) bestaat namelijk uit verschillende ‘kwaliteiten’. Dit klinkt allemaal erg goed geregeld. Echter, voor het vervolgonderwijs moet schoolgeld betaald worden. In de Community Secondary School van Ngara bedraagt dit schoolgeld € 50 per jaar en is voor de meeste gezinnen niet op te brengen. Hierdoor eindigt de scholing van hun kinderen al na de lagere school.

Daarom is het enorm belangrijk dat de kwaliteit van de primary school goed is. Zodat de kinderen minimaal beschikken over een gedegen basiskennis waar ze de rest van hun leven iets aan hebben.